<article> <figure> <img src="http://www.moviesom.com/resources/20150216211140social.jpg" title='Lilla Jönssonligan på kollo' alt='Lilla Jönssonligan på kollo'/> </figure> <h1>Lilla Jönssonligan på kollo</h1> <p>Efter ett busstreck skickas pojkarna iväg till kollot Vindpinan...</p> <details><summary>Runtime: 85</summary> <summary>Release date: 2004-01-23</summary></details> </article>