<article> <figure> <img src="http://image.tmdb.org/t/p/w780/sQsaCeHvJp0W0PvCYfGW1xljM9L.jpg" title='Pettson and Findus' alt='Pettson and Findus'/> </figure> <h1>Pettson and Findus</h1> <p>Gubben Pettson och katten Findus är nere vid sjön och fiskar. Det blåser upp, börjar snöa och blir mörkt. Vilse i stormen tvingas de söka skydd i en igloo av fiskblock och där inne berättar de om året som gått.</p> <details><summary>Runtime: 75</summary> <summary>Release date: 1999-12-25</summary></details> </article>